Over SPYN

De Stichting SPYN zet zich in voor concrete, sociaal-economische aktiviteiten in
ontwikkelingslanden, die struktureel bijdragen aan de opbouw van de lokale samenleving,
waar mogelijk door de mensen zelf. De definitie is in de recente statutenwijziging in detail
opgenomen. Incidenteel kan de stichting binnenlandse projecten steunen die zich richten op
gezondheidszorg en ondersteunende organisaties van gezondheidszorg, medisch onderzoek en
patiëntenverenigingen.


Vanaf de start is het motto van SPYN geweest mensen en projecten te helpen om zich zelf
redzaam te maken, in het bijzonder in ontwikkelingslanden in Afrika. De laatste jaren hebben
we een groot deel van de beschikbare middelen in Oost-Afrika en in Nepal besteed.
Het motto betekende in veel gevallen ook: vermijd organisatiekosten waar mogelijk en zorg
dat er zicht is op de bestedingen en dat contact wordt onderhouden met de personen en
instellingen die het werk ter plaatse uitvoeren.


Sinds 2004 hebben de bestuursleden, gesteund door input van een aantal deskundigen en
begunstigden, zich bezig gehouden met de steun aan kleinere projecten gericht op directe
hulp aan scholen en basisgemeenschappen in Afrika, Midden en Zuid-Amerika en Zuid
(oost) Azie. Bij uitzondering zijn er enkele kleinschalige en/of zeer specifieke projecten
in Nederland ondersteund. De projecten werden gefinancierd uit door het fonds verkregen
donaties.


De hulp beperkte zich niet alleen tot het geven van financiële middelen. Waar nodig worden
mensen ook geholpen bij het formuleren van hun wensen, het opzetten van een project en de
project aanpak en uitvoering.


Het bestuur is volstrekt onafhankelijk van de donateurs en beheert alle giften, maakt de
toegekende middelen over naar de projecten, is mede-financier voor een aantal projecten, de
laatste tijd ook gericht op het genereren van inkomen ter plaatse. Op deze wijze beoogt de
stichting bij te dragen aan de bewustwording van de waarde van de verleende hulp, zodat de
betrokkenen bereid zullen zijn ook zelf daarvoor een inspanning te leveren.